Kontakt

Vydavateľstvo:

Kampress, spol. s r. o., Lotyšská 4, 821 04 Bratislava 214
Tel./fax: 02/45 25 87 77
Mobil: 0903 439 682
e-mail: kampress@kamarat.eu
kontaktná osoba: Bohumil Kráľ, manažér vydavateľstva
e-mail: kral@kamarat.eu

Šéfredaktor:

RNDr. Vladimír Topercer
e-mail: vlado@kamarat.eu

Kamarát CREW

Jury Krajčík – hudba, style, photo; e-mail: jury@kamarat.eu

Branislav Trelo – hudba, reporty, style, photo, web; e-mail: btrelo@kamarat.eu

Peter 394 – hudba, filmy, style

Saška – redakčná pošta

Ninka – style

Semiša – style